LET OP: TIJDELIJK ANDER TELEFOONNUMMER

Zoals u wellicht vanaf woensdag 17 maart heeft kunnen merken werkt ons bestaande telefoonnummer (0416) 67 22 90 niet meer.
U kunt ons tot nader order bereiken op onderstaand nummer:

0416 – 742970      

Onze excuses voor dit ongemak.


Tijdelijke prijsverhoging Vespi vanaf 1-4-202

Helaas is Vespi door de uitzonderlijke opwaartse bewegingen sinds november 2020 op de wereldwijde staalmarkten, genoodzaakt om voor Q2 en Q3 onze prijzen fors te verhogen. Sinds november 2020 tot heden zijn de staalprijzen met meer dan 50% gestegen.

Naast de prijsstijging is de beschikbaarheid van staal een groot probleem. Er worden geen prijzen en leveringsdata afgegeven na augustus 2021.

De staalprijzen zijn in 2021 bovengemiddeld afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen. Hoewel er meerdere oorzaken zijn, is de grootste prijsopdrijver de te verwachte aantrekkende industrie nu er wereldwijd vaccinatie programma’s tegen COVID-19 worden uitgerold. De aantrekkende auto-industrie en de verminderde capaciteit in de Europese staalfabrieken vormt een additioneel prijsopdrijvend effect.

Tot slot leiden de verschillende snelheden waarin de industrie in diverse regio’s ter wereld opstarten tot een verstoring van het mondiale zeevracht en container vervoer, hetgeen leidt tot beperkt en duur transport vanuit met name Azië. De onzekerheid of er überhaupt staal beschikbaar is na Q3 noopt tot een “kopen wat je kopen kan”-mentaliteit. Hetgeen de prijzen nog verder onder druk zet.


Vespi te Drunen 100% onderdeel R-Vent Group B.V.

Orange Climate Verhulst B.V. en R-Vent Group B.V. (R-Vent Group) hebben overeenstemming bereikt tot de overname van 50% van de aandelen van O.C. Verhulst B.V. in Vespi B.V. (Vespi) te Drunen aan de R-Vent Group per december 2020. Tevens zal gelijktijdig het pand aan de Einsteinweg te Drunen waarin Vespi sinds 2 jaar gevestigd is overgenomen worden van Van Dorp Vastgoed B.V.


Prijsaanpassing per 1 januari 2021

Het jaar 2020 zal zonder twijfel de geschiedenis ingaan als het jaar waarin we als maatschappij voor het eerst te maken kregen met een wereldwijde pandemie. Vespi is trots op het feit dat in samenwerking tussen onze klanten en medewerkers de leveringen afgelopen periode, met in achtneming van de richtlijnen en voorschriften, zo veel mogelijk “normaal ” hebben kunnen plaatsvinden.


12